Overovanie tachografov

Overujeme tieto značky:

Overujeme typy:

Tachograf

– je záznamové meracie zariadenie, ktoré je pevne spojené s motorovým vozidlom, a ktoré zaznamenáva rýchlosť, jazdný čas, dráhu ako aj pracovné aktivity vodiča.

Záznamové zariadenia v cestnej doprave rozdeľujeme na

Analógové tachografy
(používané od roku 1985)

Digitálne tachografy GEN1
(používané od roku 2006)

Digitálne tachografy GEN2
(používané od roku 2019)

Povinnosť vybavenia: vozidlá a súpravy nad 3,5 tony a autobusy nad 8 miest na sedenie okrem vodiča.

Povinnosť overenia: všetky vozidlá vybavené tachografom.

Platnosť overenia: 2 roky. Doba platnosti overenia môže zaniknúť aj skôr, ak sa naplnia podmienky zákona o metrológii.


Výdaj kariet do tachografov

Žiadosť o vydanie tachografovej karty vodiča, alebo žiadosť o vydanie podnikovej karty si môžete vyzdvihnúť v pracovné dni od 8:00 hod do 16:00 hod na adrese TACHOGRAFY s.r.o., M. Rázusa 42, Topoľčany ( areál J. R. Steindorfer – Volvo).
V uvedenom čase zároveň môžete priniesť aj vyplnené žiadosti spolu s ústrižkom o zaplatení poplatku.

Žiadosť o vydanie tachografovej karty vodiča musí podať vodič osobne. Na vydanie tachografovej karty vodiča je potrebná fotografia o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm a predloženie občianskeho a vodičského preukazu na účely skontrolovania údajov uvedených na žiadosti.

K žiadosti o vydanie podnikovej karty je potrebné doložiť aj ďalšie doklady, ktoré sú uvedené na zadnej časti žiadosti o vydanie podnikovej karty.

 

Sťahovanie kariet vodičov a tachografov 

Ponúkame službu sťahovanie údajov z tachografových kariet vodičov a z digitálnych tachografov . Údaje z tachografových kariet vodičov je potrebné sťahovať každých 28 dní a údaje z digitálnych tachografov každé 3 mesiace od posledného záznamu.