Monitoring nákladných vozidiel (tachograf)

OKREM ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB GPS MONITORINGU VÁM PONÚKAME:

 • Grafické zobrazenie dát z tachografov
 • Inteligentnú a prehľadnú správu dát
 • Diaľkové sťahovanie údajov z digitálnych kariet vodičov a vozidiel
 • Sťahovanie dát z tachografov podľa platnej legislatívy
 • Pohodlný prístup a archivácia ku stiahnutým ODD súborom priamo na zabezpečenom serveri
 • Možnosť identifikácie vodiča (aj na základe tachografovej karty) a jeho priradenie ku každej jazde
 • Vyhodnotenie prekročenia hraníc v reporte a určenie dĺžky pobytu v danej krajine (pre výpočet diét)
 • Možnosť upozornenia na kalibráciu tachografu
 • Neobmedzená archivácia dát počas celej doby platnosti služby
 • Zobrazenie aktivity vodičov v knihe jázd a v online aplikácii

PRE MONITORING PALIVA, PRÍPADNE JEHO ZABEZPEČENIE PONÚKAME:

 • Meranie hladiny paliva pomocou kapacitných palivových sond
 • Zobrazenie aktuálnej hladiny paliva vo webovom rozhraní
 • Následné vyhodnocovanie spotreby paliva
 • Zaznamenávanie tankovaní, ich zobrazenie v reportoch
 • Vyhodnotenie podozrivého úbytku paliva z nádrže (krádež)
 • Možnosť prepojenia jednotky s digitálnou zbernicou vozidla –
 • CAN Bus alebo FMS (platí pre vybrané modely)
 • Ochranné sitá proti krádeži paliva
 • Elektronická detekcia otvorenia nádrže a ochrana pred odčerpaním