Systém automatizovaného sťahovania a vyhodnotenia dát

Pre uľahčenie práce s údajmi z digitálnych tachografov a kariet vodičov

Jednou z povinností dopravcov v rámci dodržiavania sociálnej legislatívy je spravovanie údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov a kontrola dodržiavania času jázd, prestávok a doby odpočinkov.

Už aj v tejto oblasti došlo k výraznému technickému pokroku. Spoločnosť TACHOGRAFY s.r.o.  ponúka komplexný systém, ktorý je nenáročný na inštaláciu a údržbu a ktorým je možné bez akéhokoľvek zásahu vodiča alebo iného personálu vzdialene sťahovať údaje z digitálneho tachografu a karty vodiča.

Tieto údaje potom bezpečne archivovať počas 24 mesiacov, priebežne automatizovane vyhodnocovať a automatizovane aj zasielať hlásenia
vodičom do ich elektronickej schránky (e-mailu), čo sa týka nedodržiavania času jázd, prestávok a doby denných odpočinkov tak,
ako to predpisuje legislatíva.

Ide o službu na princípe mesačných poplatkov, a preto si to nevyžaduje vysoké vstupné investície. Jedinou vstupnou investíciou je zakúpenie zariadenia a jeho odborná inštalácia do vozidla.

Bližšie informácie na vyžiadanie